top of page
juli IV 2014 185.JPG

med

 Piaff 

Ubbe

Här vill vi berätta om våra erfarenheter av piaff och det system vi använder i piaffarbetet. Men här kommer vi också berätta om hur vi uppfattar syftet med  piaff samt olika avvikelser man eventuellt kan stöta på.

Vi vill poängtera att det inte bara finns en rätt väg, det finns många olika uppfattningar och vägar att gå, men vårt tips är:

välj en metod och var konsekvent. 

Om grundutbildningen av hästen - skolningsfasen - har fungerat så blir piaff ett resultat av detta arbete och piafferandet kommer för svårklasshästen vara lika naturligt som allt annat arbete i trav.

 

Eftersom piaffarbetet, eller i alla fall arbetet mot piaff, varit en aktiv ingrediens sedan hästens tidiga skolning, via joggen och efterföljande tramparbete, har hästen under lång tid och med mycket försiktiga inledande krav och avancemang haft god tid på sig att förstå, klara av och orka med den belastning piaff innebär.

 

Att förvänta sig att hästen skall förstå hur den skall kunna trava på stället utan att man under lång tid och under mycket försiktiga förberedelser givit hästen all den tid den behöver är inte ett realistiskt mål.

Det fungerar sällan bra att underskatta de förberedelser som krävs för ett lyckat resultat.

Om piaff blir ett tillstånd av irritation, spänning eller motstånd har någonting gått snett.

Vårt förslag är då att du avbryter arbetet och analysera vad som skett. När det gäller analyser är det svårt att tänka i nya banor utan ny kunskap eller nya infallsvinklar.

Det blir väldigt svårt att få fram ett nytt resultat av analysen och man får lätt samma problem igen.

 

För att kunna ta del av hela hästens kapacitet i trav och för att kunna rida i hästens fulla register är både piaff, ökad trav och passage förutsättningar. Piaff har också den fantastiska egenskapen att den förhöjer ridbarhet även i galopp och skritt, vilket innebär att piaff är den största förbättraren av hästens egna kvaliteter som finns. Piaff kan inte forceras, piaff kan inte framtvingas och piaff är inte bara ett ändamål i sig, utan dess syfte är att förbättra hästens gångarter, ridbarhet, samling, hållbarhet och arbetsglädje.

Så här gör vi

"Tre utbildningsfaser,deras behov och förutsättningar"

PASSAGE, ÖKAD TRAV & LEVAD

Fjärde steget   

iPhone 2015 395.JPG

ÖKAD TRAV:

Med piaffen som utgångspunkt kan vi börja kanalisera den energi som samlingen ger. Genom att lära hästen att kontrollerat öka skjutkraften lite(!) i taget, kan man när övningen är fulländad låta hästen ta maximalt stora steg utan att för den skull hästen förlorar självbärighet och symmetri, alltså att de diagonala benparen i trav bibehåller exakt förhållande och att formen förblir oförändrad.

IMG_6814.jpg

LEVAD:

Här är kronan på verket! Nu ökar vi samlingsgraden och minskar rörelseenergin. Levad är 100% samling och kräver enorm balans och styrka men det är också viktigt förstå att det går inte att tvinga en häst till levad och det levaden är omöjlig att utföra utan att hästen är både lösgjord, har arbetsgladje och självförtroende. Det är därför levaden är så enastående vacker!

Lycka till!

23942F5C-514D-4254-85B7-193B42AA15AE.JPG
Första steget
JOGGA

Att vänja hästen vid att både skritta och trava långsamt utan att för den skull takten blir långsam(mare) tycker vi är superviktigt. Vi börjar tidigt och i detta, det allra första steget mot piaff, finns inga krav på energi eller samling. Det finns däremot krav på att hästen är lugn och harmonisk och att utbildningen går ut på att steg för steg lära hästen att mjukt & tryggt bjuda även i lägre tempo.

Att jogga handlar alltså om att lära sig kontrollera hästens skjutkraft/påskjut utan stress och spänning eller förlust av bjudning.

Juni III 2015 107.JPG
Så här tänker vi:

Lika väl som du tränar på att hästen skall klara att balansera sig och bibehålla ramen när du länger steget måste du träna på att minska steglängden utan att form, takt, rytm och bjudning förändras. De flesta hästar har betydligt lättare att ta stora steg än små, vilket innebär att du behöver en tidig & målmedveten träning mot joggningen. Detta arbete kan du göra både uppsuttet och vid hand. Tänk på att ta många pauser och att medvetet ta hänsyn till det faktum att detta långsamma tempo kanske inte är helt naturligt för din häst. Se till att du hellre repeterar i denna fas några gånger för mycket än att du blir stressad och vill vidare. Vi rekommenderar att du nöjer dig med några få steg i taget så att hästen lär sig vilja jogga.

Om det inte går som du tänkt dig ska du inte misströsta. Analysera vad som hänt och gör ett nytt försök. Undvik absolut att bli arg och upprörd, det blir ingen bra upplevelse för varken dig eller din häst. Ha lite förståelse och var generös mot dig själv och kom ihåg att arbeta med positiv förstärkning, det vill säga: belöna det bra och ignorera det som går mindre bra.

Andra steget
TRAMPA

När joggandet fungerar ökar man inte energin eller förväntan på samling. Istället går arbetet mot samling via skolorna och man börjar alltså jogga hästen i öppna, sluta och diagonalsluta. Arbetet sker både från marken och uppsuttet. Det är böjningen i skolorna som verkar samlande och skolorna lär alltså hästen att trampa bakbenen framåt, det vill säga: verka samlande. I denna fas blir formen på hästen mycket viktig, eftergift och ställning måste fungera. Den övning som ligger innan man börjar piaffera kallas "halva steg". Hästen trampar i öppna, det inre bakbenet - via böjningen - placeras i samling(=piaff) = halva hästen piafferar. Att trampa handlar om att - via skolorna -  lära sig påverka och kontrollera hästens bärkraft utan att skapa stress eller spänning samt att förbättra balans, självbärighet och rakriktning.

Juni III 2015 374.JPG
Så här prioriterar vi:

Med vår metod bygger tramparbetet på att hästen är ställd och böjd. Detta har betydelse för flera saker, bland annat 

  • du kan skilja på inner- och ytterhjälper samt på hästens inner- och yttersida

  • du har möjlighet att påverka träningen så att den blir anpassad exakt efter hästens behov och förutsättningar

  • ställning och böjning har alltid och kommer alltid vara förutsättningen för grundskolorna öppna, sluta, förvänd sluta & diagonal sluta.

Kom ihåg att de samlande skolorna är böjda och att det faktiskt inte finns några raka, samlande skolor. Det är mycket viktigt att hästen är eftergiven och mjuk i sin kontakt med bettet och att den under inga omständigheter håller balansen i handen. Hästen måste alltså vara både eftergiven och självbärig om det samlande arbetet skall ge utdelning.

Tredje steget
PIAFFERA

När de halva stegen fungerar likadant i vänster respektive höger böjning är hästen rakriktad, det vill säga liksidig, nog för att göra arbetet med båda bakbenen samtidigt. Först nu kan man ha en förväntan på att hästen skall göra övningen utan in- eller utsida - alltså kunna göra övningen rakställd. Nu skall hästen förstå skillnaden på den hjälpgivning som avser samling och den som avser acceleration. Hästen skall också förstå att bjudning inte är kopplat till tempo. Och ryttaren måste förstå syftet med övningen. Piaff handlar om att kunna kontrollera energi, takt och tempo utan att förlora lösgjordhet men också om att kunna reglera samlingsgraden och förbättra rakriktningen. Piaff är också en ypperlig gångartsförbättrare liksom ett redskap för förfining av ridbarheten.

276_edited.jpg
Några tips från oss:

I den här fasen kommer faktiskt din häst fråga dig om du vill ha piaff. Ju mer utbildad och förtroendefull hästen blir desto finare och tryggare blir samarbetet er emellan. Hästen får aldrig kännas som om den ogillar övningen och i piaff skall hästen bjuda som i alla andra övningar. Vi brukar förorda att variera arbetet i piaff; ibland lite mer rörelse framåt, ibland på stället. Piaff till och från skritt, trav men också galopp. Piaff - tycker vi - skall vara en del av svårklasshästens "arbetstrav"(alltså den trav en svårklasshäst arbetar i) och aldrig hållas som ett lösryckt fenomen. Din häst skall framförallt träna på att göra övergångar. Piaffen kan omöjligt vara bättre än övergångarna till och från. Så det hetaste tipset är övergångar, övergångar & åter övergångar. Ett annat tips är att variera mellan jogg, tramp och piaff så att de korta stegen inte alltid blir maximalt belastande, tänk också på att variera antalet steg! Ibland bara ett steg(vilket är supersvårt) och aldrig fler steg än att bjudningen, takten och lösgjordheten räcker till en fin övergång. Att rida med enhandsfattning, alltså båda tyglarna i vänster hand, är ett väldigt bra sätt att göra hjälpgivningen konsekvent och ett bra sätt att få klara besked från hästen vad den förstår och vad den inte förstår. Enhandsfattning minimerar risken för dubbla eller motstridiga budskap.

Juni III 2015 197.JPG
IMG_7856.JPG
1317.JPG

PASSAGE:

Som vi poängterade under "Piaff" så är övergångarna jätteviktiga att arbeta med. Inte bara för piaffen utan också för de övningar som skall växa fram ur piafferandet. Piaff i rörelse framåt(vi kallar det "stor piaff"), blir en utgångspunkt där kan vi kan bibehålla energi och lösgjordhet. Vid en viss tempoökning - den är mycket liten! - kommer takten bli långsammare. Leta efter detta läge och det är här vi lite i taget kan försöka lära hästen omvandla en del av samlingsenergin för att förmå hästen till mer schwung. Fram- och bakben skall lyftas lika högt och travsteget skall vara symmetriskt lika högt som långt.

bottom of page