BALANS

Tänk på balans som ett mycket sammansatt fenomen. Överlinje/underlinje, insida/utsida, skjutkraft/bärkraft,  framåt-nedåt/uppåt-ihop, takt/tempo och så vidare.

LÖSGJORDHET

Lösgjord - eller befriad från motstånd - gäller såväl fysiskt som psykiskt. De går hand i hand och den ena kan inte existera utan den andra. Dessutom: utan lösgjordhet är samling helt omöjlig att uppnå.

SKOLNING

Skolning eller utbildning är en jätteviktig del att fundera över. Hur vill du gå tillväga? Har du en plan? Har du tagit ett beslut om vilken metod du tänker följa? Det behövs! Det räcker inte med att veta ungefär. Tänk på hur viktig en lärare är

för sin elevs utveckling. Du kommer vara din hästs lärare och din häst kommer bli din lärare.

Förtroende

ENERGI

Innan hästen vet vad den förväntas göra anser vi det meningslöst - och ibland till och med skadligt(framförallt för lösgjordheten) - att lägga på energi. Energin skall hamna på "pluskontot" och vara utan negativa bieffekter.

Arbetsglädje

Samförstånd