top of page

Tre faser

“Teknik, konsekvens & känsla måste samverka”
20-8-18-2323.jpg
20-8-18-2323.jpg
Mars VI 2015 Baltazar 284.JPG

INRIDNINGSFASEN

Fasen kännetecknas av:

FÖRSTÅELSE, EFTERGIFT & BJUDNING

LÖSGÖRANDE ARBETE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den här inledande fasen av hästens utbildning i att bli en framtida ridhäst och därmed del av ett trevligt ekipage är mycket viktig.

Nu ska grunden för samarbete och samförstånd läggas. Och här skall också häst och ryttare lära sig förstå och acceptera varandra.

Hästen arbetas i denna fas rak i bålen men med möjlighet till ställning i nacken. Formen bör präglas av en jämn, eftergiven kontakt och vara i tydlig och ärlig i bjudningen framåt-nedåt.

Karaktäristiska övningar för inridningsfasen är variationer av tempo samt växlingar mellan gångarter: halt - skritt - halt, skritt - trav - skritt & trav - galopp - trav. Även skänkelvikningar på olika linjer och framdelsvändningar rids i denna fas. Stor vikt läggs vid att hästen bibehåller bjudningen och vid att en jämn kontakt finns med hästens mun.

Arbetsglädje, acceptans och inställningen att lära känna varandra är viktig.

SKOLNINGSFASEN

Fasen kännetecknas av:

BALANS, BÖJNING & SKOLOR

SAMLANDE ARBETE​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I skolningsfasen börjar hästens egentliga skolning, dvs utbildning. Nu kommer dressyrens grundmål börja eftersträvas. Dessa mål är: lösgjordhet, rakriktning & samling. Detta sker genom att systematiskt arbeta hästen i skolor.

Ryttarens sits och balans tillsammans med hästens balans möjliggör ridning för sitsen! Sits- och balansträning ingår i denna fas som ett viktigt inslag.

Formen i skolningsfasen skall präglas av en lätt bjudning fram till yttertygel. Skilj på fram till ytter tygel och ut förbi yttertygel. Skillnaden märker du vid eftergift. Blir hästen längre - lägre i formen är du på rätt väg. Ramlar hästen ut på en vidare linje har du alternativet ut förbi yttertygel.​

 

Alla samlande skolor är böjda: öppna, sluta, förvänd sluta, diagonal sluta, bakdelsvändningar samt arbetspiruetter. Av den enkla anledningen måste merparten av skolningsfasens arbete ske i böjning. Det finns inga raka, samlande skolor.​

 

Om hästen konstant kräver mothållande hjälper eller om ryttaren ständigt måste parera hästens felsvar kan inte lösgjordheten anses som tillfredsställande. Det gäller vägen, farten och formen likväl som bjudning och takt. Liksom ställning och böjning.​

Stor vikt bör läggas vid att korrekt böjning sker och att ryttaren lär sig känna när hästen är i balans på böjda spår. Ställningen är mycket viktig då den är att betrakta som ett förstadium till böjning.

Sluta skall inte ridas undan ytter skänkel och öppna skall inte ridas undan inner skänkel. Görs det har man lämnat skolorna och börjat rida sidvärtsrörelser - vilka saknar samlande funktion.

Skänklarna skall vara framåtdrivande i skolorna. Det vill säga driva bakbenen, ett i taget, framåt mot tyngdpunkten för att på så vis öka den samlande effekten av skolorna.​

Skolorna har - förutom att verka samlande - till uppgift att bidra till hästens rakriktande, det betyder att skolorna har möjlighet att specificera vilket bakben och vilken funktion som skall tränas. Rakriktning betyder liksidighet, alltså att hästen är identisk i sina båda kroppshalvor.​

KVALITATIVA FASEN

Fasen kännetecknas av:

RAKRIKTNING, SAMLING & ENERGI

ARBETE I SAMLING

I den kvalitativa fasen har hästen, via de samlande skolorna, lärt sig skänkelns framåtdrivande funktion och är därmed påverkbar i samling. Skänkelns verkan kan alltså öka hästens samlingsgrad.

För ridning i den kvalitativa fasen är piaff en förutsättning. 

Samlade skolor är företrädelsevis raka, där piaff är den första raka skolan. Passage och ökad trav lärs ur piaff. Passage är den övning som bidrar med schwung. 

Formen skall kunna hållas så att halsens underlinje närmar sig lodrät position. Detta får anses som ett av kraven för samling. Om halsens underlinje inte hålls lodrät tvingar halsens position frambenen att släppa mark för långt under kroppen, detta syns tydligt när hästen driver frambenen bakåt i piaff och därmed ofrånkomligt hamnar i framvikt. Underhalsens linje och frambenets position när det släpper marken är densamma. Understuckna framben i piaff blir resultatet: Ingen samling och därför ingen piaff. Framben som driver bakåt är ett av de graverande fel piaffarbetet kan drabbas av.

 

Piaff kan sägas vara den skola som är förutsättningen för att kunna lämna skolningsfasen och den övning som öppnar möjligheten till inträde i den kvalitativa fasen.

Hästens båda kroppshalvor fungerar i den kvalitativa fasen i det närmaste likadant, hästen är alltså liksidig eller som termen lyder: rakriktad.

Hästen kan mestadels ridas för ryttarens sits och de hjälper som används är i första hand informativt balanserade, mjuka och diskreta.​​

IMG_9487_edited.jpg
IMG_4276.JPG
IMG_8923.JPG
bottom of page