top of page
Maj 14 2015 303 (2).JPG

Glädjefylld

Genorositet

Ridning ska vara kul!

Och det blir det när alla inblandade är överens och i samförstånd. Det är lätt att se brister, men glöm aldrig hur svårt det är att rida och hur mycket det alltid finns att lära. Var generös mot dig själv & andra.

INNOVATIV

Konsekvens

Den röda tråden är ju så viktig för att vi skall hålla oss konsekventa, vilket är så svårt för oss människor och så naturligt för hästar. Just konsekvensen

är en av förutsättningarna för en välutbildad & trygg häst. Men det är viktigt att våga pröva nytt också, att våga vara lite innovativ! 

April Almare 2015 625.JPG

Individuella behov

Några vill hoppa, några dressyra.

Några vill tävla, andra inte. En kommer med unghäst, en annan med en häst

som skall rehabiliteras och en tredje med en tävlingshäst. 

Men oavsett vad du som ryttare har för önskemål är bra grundridning en förutsättning. Och utan att ge avkall på den viktiga grunden försöker vi anpassa undervisningen

så mycket vi bara kan.

GEMENSAM GRUND

Juni piaffkurs 2015 1550.JPG

Alla är vi barn

i början

Att rida är svårt och man blir aldrig fullärd. Att ha ett realistiskt mål, en genomtänkt plan och en medvetet vald metod ökar möjligheterna att lyckas.

När arbetet med hästen känns meningsfullt och logiskt och när vi når våra mål blir ridningen rolig. Att vara positiv och generös underlättar inlärning hos både häst och ryttare. Misslyckas vi får vi alltid minnas att varken vi eller våra hästar har en rid-gen, vi måste börja om och försöka igen.

 Och det är helt okej!
bottom of page